_MG_9022-2.jpg

Läsåret 21/22

Välkommen till förskoleklassen 

Jag som jobbar i förskoleklassen heter Annika Nordlander och har jobbat på Oasen sedan 2001. Det bästa med mitt jobb är alla fina barn som jag får möjlighet att lära känna. Att vara med på deras resa in i skolvärlden och se dem utvecklas och lära sig saker.  

 

Vi jobbar mycket med alfabetet, läsning och grunderna i matematik. På NO och SO samarbetar vi med 1-3:an. 

Annika Nordlander.jpg

Annika Nordlander

Annika Nordlander.jpg

Annika Nordlander

_MG_9396.jpg

Läsåret 21/22

Välkommen till 1-2:an

Vi som jobbar som klasslärare i 1-2:an heter Linnea Lundqvist och Carina Thalén. Jag, Linnea, har jobbat på Kristna skolan Oasen sedan jag gick ut grundskollärarutbildningen 2000 och Carina sedan 1990. 

I 1-2:an bygger vi vidare på de kunskaper som eleverna förvärvat i förskoleklassen. Tonvikten i svenska ligger på läsförståelse och skrivutveckling. I SO och NO ligger fokus på samhället och naturen i närområdet. I matematik går undervisningen ut på att utveckla elevernas intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg.

 

Vi varvar faktainlärning med praktiskt material och skapande verksamhet. Det bästa med att jobba på Oasen är att det är mindre klasser där vi hinner se och hjälpa alla barn.

Linnea Lundqvist.jpg

Linnea Lundqvist

Carina Thalen.jpg

Carina Thalén