top of page
_MG_9396.jpg

BAKRUNDEN TILL ATT SKOLAN STARTADES

Kristna skolan Oasen startades som Sundsvalls första friskola 1990. Visionen var då, och är fortfarande, att vara ett kristet alternativ till den svenska grundskolan.

Initiativet att starta skolan togs av dåvarande Bibelcentret, nuvarande församlingen Brokyrkan. Sedan 2012 drivs skolan av Kristna skolan Oasens ideella förening.

SKOLANS LEDORD

  • TRYGGHET OCH OMTANKE genom nära relationer mellan elever och vuxna.

  • GODA RESULTAT genom mindre undervisningsgrupper och hög lärartäthet.

  • RESPEKT OCH ANSVAR i en glad och kärleksfull miljö.

VAD UTMÄRKER EN KRISTEN SKOLA?

Det som utmärker en kristen skola är att den har en konfessionell (d.v.s. bekännande) inriktning som vilar på kristna värderingar. På Kristna skolan Oasen innebär det bland annat att det finns tillfälle att frivilligt delta i bön på morgonsamlingar samt en andakt en gång i månaden. Skolan har även en lektion i veckan med fördjupad religionskunskap vilken fokuserar på världsreligionen kristendom. Denna undervisning följer ordinarie kursplan i skolämnet religion och är alltså icke-konfessionell.

 

Skolan vill förmedla en bred och grundläggande förståelse av den kristna tron, grundad på bibeln. En grundpelare för skolan är därför ett bibelord från Psalm 119, vers 105: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig". Den andra grundpelaren är värdegrunden som är gemensam för landets skolor. Denna innefattar i korthet att lära eleverna rättskänsla, generositet, respekt samt ansvarstagande där förlåtelse, hederlighet, hjälpsamhet och alla människors lika värde är viktiga delar.

FÖR VEM FINNS SKOLAN

Skolan är öppen för alla och följer de nationella styrdokumenten som gäller för grundskolan. I överensstämmelse med skollagen förekommer inga konfessionella inslag i undervisningen.

_MG_8861-2.jpg
_MG_9425.jpg
_MG_9058-2.jpg
bottom of page