top of page

SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅLSHANTERING

Tillsammans med elever och vårdnadshavare kan Kristna skolan Oasens verksamhet utvecklas. Alla synpunkter, såväl det ni tycker är bra eller det som kan förbättras är välkomna. Synpunkter och klagomål ger viktig information vilket möjliggör förbättring.

I första hand riktas klagomål och synpunkter direkt till berörd personal som i sin tur gör vad de kan för att lösa det påtalade. Kontaktuppgifter finner ni här.

Om du som klagande inte är tillfreds med personalens hantering av ärendet kan du i andra hand vända dig till rektorn eller direkt till skolans huvudman (styrelsen) genom att fylla i formuläret nedan. Ärenden till huvudmannen hanteras av Helen Hedblom.

I samband med att ett klagomål lämnas in beslutas om åtgärder som ska vidtas samt ett datum för uppföljning av åtgärden.

KLAGOMÅL TILL SKOLANS HUVUDMAN

Tack för ditt meddelande.

bottom of page