FRITIDSHEMMET

ELEVHÄLSOTEAMET

HUSMOR & STÄD

SKOLANS PERSONAL

Annika Nordlander

Annika Nordlander

Klasslärare F-1

Linnea Lundqvist

Klasslärare 2-3

Carina Thalén

Klasslärare i 2-3:an samt ämneslärare i

svenska som andraspråk

MELLANSTADIET

Maria Andersson

Rektor och skolchef

Jenny Andersson

Ekonomi

REKTOR OCH EXPEDITION

HÖGSTADIET

LÅGSTADIET

RESURSPEDAGOGER

Maria Andersson

Rektor

Evelina Hildorsson

Skolkurator

Katharina Vestberg

Skolsköterska

Cecilia Åström

Skolpsykolog

Karl-Erik Lundin

Studie- och yrkesvägledare

Lena Wadell

Klasslärare, 4-5 samt 

förstelärare och tillförordnad rektor

Eva Almqvist

Klasslärare, 6

Ann-Charlotte (Lotta) Börlin

Ämneslärare i svenska och

engelska samt mentor för klass 9

Ermias Hailegebreal

Ämneslärare i matematik och

naturvetenskap samt mentor för klass 8

Victoria Andrews

Ämneslärare i samhällskunskap

och mentor för klass 9

Luz Näsström

Ämneslärare i spanska

och mentor för klass 7

Eli Branteryd-Lundgren

Ämneslärare i hemkunskap

och idrott för F-9 samt

mentor för klass 7

Lars (Lasse) Faijersson

Ämneslärare i träslöjd

Jenny Andersson

Ämneslärare i syslöjd

Jan-Olov Sundin

Ämneslärare i skolans val: kristendom

Jacob Johansson

Daniel Eriksson

Victoria Lundqvist

Margareta (Maggan) Alenius

Anna Haglund

Jacob Johansson

Fitidsledare

Rana Hatami

Fritidsledare

Victoria Lundqvist

Fritidsledare

Marie-Anne Lundqvist

Husmor

Chop Widmark

Städerska