top of page

SKOLANS PERSONAL

REKTOR OCH ADMINISTRATION

Annika Nordlander.jpg

Annika Nordlander

Annika Nordlander

Klasslärare F-1

Linnea Lundqvist.jpg

Linnea Lundqvist

Klasslärare 2-3

Johan Ädel.jpg

Johan Ädel

Klasslärare i 2-3:an samt ämneslärare i
svenska som andraspråk

MELLANSTADIET

Shannon Lehnberg.jpg

Shannon Lehnberg

Rektor

Jenny Andersson.jpg

Jenny Andersson

Ekonomi

HÖGSTADIET

LÅGSTADIET

anonym bild.png

Angelica Andersson

Klasslärare, 4-5:an

Lena Wadell.jpg

Lena Wadell

Klasslärare, 6:an samt 

förstelärare och ställföreträdande rektor

Cecilia Fält.jpg

Cecilia Fält

Ämneslärare i svenska och

engelska

Ermias Hailegebreal.jpg

Ermias Hailegebreal

Ämneslärare i matematik och

naturvetenskap

Mattias Edberg.jpg

Mattias Edberg

Ämneslärare i samhällskunskap

Adela Iglesias Alonso.jpg

Adela Iglesias Alonso

Ämneslärare i spanska

Eli Branteryd-Lundgren.jpg

Eli Branteryd-Lundgren

Ämneslärare i hemkunskap

och idrott för F-9

anonym bild.png

Ämneslärare i skolans val: kristendom

ESTETISKA ÄMNESLÄRARE

RESURSPEDAGOGER

FRITIDSHEMMET

Hasbleidy Bulla Mora.jpg

Hasbleidy Bulla Mora

Fitidsledare

Victoria Lundqvist.jpg

Vicktoria Lundqvist

Fitidsledare

Rana.jpg

Rana Hatami

Fritidsledare

Moa Sundelin.jpg

Moa Sundelin

Fritidsledare

ELEVHÄLSOTEAMET

Shannon Lehnberg.jpg

Shannon Lenhberg

Rektor

Evelina Hildorsson.jpg

Evelina Hildorsson

Kurator

katarina vestberg.jpg

Katharina Vestberg

Skolsköterska

anonym bild.png

Cecilia Åström

Psykolog

Hanna Timmerbacka-Uusitalo.jpg

Hanna Timmerbacka Uusitalo

Speciallärare

Anna Haglund.jpg

Anna Haglund

Studie- och yrkesvägledare

KOCK & STÄD

anonym bild.png

Evelia Mora Cruz

Kock

Chop Widmark.jpg

Chop Widmark

Städerska

Hasbleidy Bulla Mora.jpg

Hasbleidy Bulla Mora

Margareta Alenius.jpg

Margareta (Maggan) Alenius

Moa Sundelin.jpg

Moa Sundelin

Anna Haglund.jpg

Anna Haglund

anonym bild.png

Eva Hammarstedt

Bild

anonym bild.png

Agustin del Pino

Trä- och metallslöjd

Jenny Andersson.jpg

Jenny Andersson

Syslöjd

anonym bild.png

Jonathan Sandgren

Musik

bottom of page