_MG_9361.jpg

Läsåret 21/22

Välkommen till 3-4:an

Jag som arbetar i denna klass heter Angelica Andersson. Jag är ny på skolan sedan höstterminen 2021. Mer information om klassen och det vi arbetar med kommer inom kort.

oasen_logga_palm.png

Angelica Andersson

_MG_9500.jpg

Läsåret 21/22

Välkommen till 5-6:an

Jag heter Lena Wadell och arbetar som klasslärare i åk 5-6. Jag har arbetat här på skolan sedan 2012. I mitt klassrum satsar vi mycket på att samtala och diskutera samt undersöka omvärlden tillsammans. Vi arbetar bland annat med G.O.T.D (Grej of the day) där vi får lära oss massor av ny fakta som vi sedan drar paralleller till en karta och försöker hitta samband till andra saker vi lärt oss.

 

Under lektionerna arbetar vi både praktiskt och teoretiskt. Inom matematiken handlar det mycket om att befästa kunskaperna de fått på lågstadiet och fortsätta utveckla deras matematiska tänkande. Inom svenskan jobbar vi med olika läsprojekt där både läsning, skrivning och språklära får utrymme.

 

Då jag är klasslärare har jag möjlighet att jobba med större projekt som innehåller flera ämnen så som tex Minecraft projektet där vi skapade ett samhälle med hjälp av Minecraft. Där jobbade vi både med samhällskunskap, matte, svenska, teknik och bild.  Det är viktigt att alla elever får möjlighet att lära sig på sitt sätt och det kan man verkligen möta genom detta arbetssätt.

I årskurs 6 ligger fokus på att utveckla språkliga färdigheter. Detta gör vi genom att skriva, läsa och tala mycket. I matematiken befäster vi de fyra räknesätten (addition, subtraktion, division och multiplikation), så att de sitter ordentligt inför högstadiet.

Lena Wadell.jpg

Lena Wadell